ZASTRZEŻONE ZNAKI TOWAROWE CEIDG
A A A

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że znaki towarowe CEIDG są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.
Znak towarowy CEIDG ma zapewnioną ochronę prawną w taki sposób, aby zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również uniemożliwiać czerpanie przez osoby trzecie korzyści materialnych z jego wykorzystania.
Oznacza to, że Minister Rozwoju (poprzednio Minister Gospodarki) ma wyłączne prawo do używania znaku towarowego CEIDG.

 

świadectwo ochronne nr 276349

świadectwo ochronne nr 276350

świadectwo ochronne nr 277220

świadectwo ochronne nr 277221

świadectwo ochronne nr 277222

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.