ZAŚWIADCZENIE CEIDG
A A A

ZAŚWIADCZENIE CEIDG W POLSCE

Jeśli chcesz wyszukać wpis w CEIDG i wydrukować zaświadczenie, skorzystaj z wyszukiwarki.
Nie musisz wpisywać wszystkich danych szukanej firmy – możesz odszukać przedsiębiorcę wpisując jego imię i nazwisko, adres, albo numer NIP, czy REGON. Pamiętaj, że przed kliknięciem „Szukaj" powinieneś wprowadzić 4-znakowy kod. Jeśli właściwie wpisałeś dane, nazwa szukanej firmy pojawi się na liście. Po kliknięciu lupy „wyświetl szczegóły", otworzy się strona, na której znajdziesz szczegółowe dane firmy.
Możesz wydrukować zaświadczenie klikając przycisk na dole strony (Drukuj/Pobierz PDF).

Wydruk pochodzący ze strony internetowej CEIDG jest zgodny z art. 46 ust. 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Zgodnie z treścią art. 46 ust. 6 przywołanej powyżej ustawy organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Więcej informacji jak znaleźć i zweryfikować dane przedsiębiorców.

ZAŚWIADCZENIE CEIDG W OBROCIE ZAGRANICZNYM

Przedsiębiorca może zwrócić się do Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o potwierdzenie wydruku wpisu ze strony internetowej CEIDG, celem poświadczenia przez klauzulę apostille.

Jeżeli potwierdzony wydruk ma być przeznaczony do obrotu prawnego w państwie, które jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, może być wymagane dołączenie do dokumentu poświadczenia przez klauzulę apostille, które jest wydawane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Klauzula apostille poświadcza: autentyczność podpisu na dokumencie, charakter w jakim działa osoba sygnująca dokument, tożsamość pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument.

Jak uzyskać potwierdzony wydruk z CEIDG?

W przypadku gdy chcesz odebrać dokument osobiście w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, na adres sekretariatDGE@mr.gov.pl wysyłasz Imię i Nazwisko oraz nr NIP przedsiębiorcy, dla którego chcesz otrzymać potwierdzony wydruk wpisu.

Jeżeli dokument chcesz otrzymać pocztą, koniecznie podaj również swój adres zwrotny i dane kontaktowe.

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami służb sanitarnych dotyczącymi ograniczania osobistych wizyt, poświadczone wydruki będą przekazywane do zainteresowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej w terminie do 30 dni od daty przekazania na adres sekretariatu DGE, wniosku o poświadczenie wydruku z CEIDG.

Jak uzyskać klauzulę apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG?

W celu uzyskania klauzuli apostille do potwierdzonego wydruku z CEIDG postępujesz zgodnie z procedurą Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.