SPRAWOWANIE OSOBISTEJ OPIEKI NAD DZIECKIEM
A A A

Ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, opłacanego z budżetu, w związku z tym, że sprawują osobistą opieki nad dzieckiem.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia?

Z ubezpieczenia może skorzystać osoba sprawująca osobistą opiekę nad dzieckiem czyli osoba fizyczna, która sprawuje osobiście opiekę nad dzieckiem własnym lub swojego małżonka, lub dzieckiem przysposobionym. Okres trwania opieki nie może być dłuższy niż 3 lata, nie dłużej jednak niż do roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wymaga osobistej opieki tej osoby, przez okres nie dłuższy niż 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Więcej na stronie punktu kontaktowego biznes.gov.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.