WSPARCIE DLA FIRM
A A A

 

 

Wsparcie dla nowych firm

Nowo powstałe firmy jak i osoby planujące założyć działalność gospodarczą znajdą wśród działań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości profesjonalne wsparcie w każdym aspekcie działalności firmy. Zapraszamy do skorzystania z oferowanych usług oraz materiałów i informacji. Wiele z nich jest dostępnych on-line na stronach internetowych PARP. Zapraszamy na stronę główną www.parp.gov.pl oraz dedykowane portale tematyczne (wejście ze strony głównej PARP - KSU, Akademia PARP i inne).


Informatorium PARP

udziela informacji o programach pomocowych realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.  Konsultanci PARP są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00

pod numerami telefonów: 022 432 89 91 do 93  oraz  0 801 33 22 02*

Pytania można zadawać również drogą poczty elektronicznej na adres: info@parp.gov.pl


Szkolenia – Akademia PARP

Akademia PARP to portal edukacyjny z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych, przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W ramach szkoleń uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia infolinii, która oferuje możliwość  kontaktu z opiekunami drogą telefoniczną lub poprzez e-mail, przez 12 godzin dziennie przez 6 dni w tygodniu. Dodatkową możliwością jest dostęp do ekspertów merytorycznych - tutorów. Fora i czaty internetowe dają szansę na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz pracę w grupach.

Ponadto w Akademii PARP uruchamiane są gry decyzyjne i prezentacje multimedialne poruszające aktualne tematy szkoleniowe dla sektora MMŚP, które są zbyt obszerne na artykuł i zbyt krótkie na moduł szkolenia.

Więcej: http://www.akademiaparp.gov.pl/


Inwestycja w Kadry

Portal inwestycjawkadry.pl  to  baza szkoleń i studiów podyplomowych. Obecni i przyszli przedsiębiorcy znajdą na nim praktyczne porady ekspertów i ciekawe publikacje z zakresu szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie, na portalu znajduje się ponad 10 000 szkoleń, w tym z zakresu edycji szkoleń dofinansowywanych z funduszy unijnych, propozycje studiów podyplomowych, również tych z dofinansowaniem EFS. 

Co ważne, korzystanie z bazy jest bezpłatne. Przyjazna wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć odpowiednie szkolenie (temat, miejsce, termin).

Dla osób, które będą potrzebowały wsparcia w zakresie korzystania z portalu, została uruchomiona infolinia: 0 801 808 108

Więcej: http://www.inwestycjawkadry.pl


Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU):

Krajowy System Usług to wiarygodny i sprawdzony partner w biznesie. W ciągu roku z jego usług korzysta ponad 70 tys. klientów. System obejmuje, Krajową Sieć Innowacji, ośrodki świadczące usługi w zakresie ochrony środowiska, optymalizacji zarządzania finansami, Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeniowe, a także usługi pilotażowe.


Konsultanci KSU pomogą:

  • zbadać potencjał rozwoju działającego już przedsiębiorstwa i wdrożyć rozwiązania innowacyjne, zwiększające jego przewagę rynkową,
  • pozyskać dodatkowe środki finansowe na rozwój, dzięki współpracującym w ramach KSU funduszom pożyczkowym i doręczeniowym,
  • ograniczyć koszty prowadzanie działalności gospodarczej,
  • wprowadzić nowe rozwiązania organizacyjne oraz marketingowe, pokonywać pojawiające się wyzwania w firmie na różnym etapie jej działalności.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://ksu.parp.gov.pl


Usługa informacyjne oraz doradcza - asysta w zakładaniu oraz prowadzeniu działalności gospodarczej

Z dniem 31 grudnia 2013 r., Punkty Konsultacyjne KSU zakończyły świadczenie usług informacyjnych oraz doradczych na rzecz przedsiębiorców oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą dofinansowanych w ramach projektu „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” realizowanego w ramach poddziałania 2.2.1 POKL, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jednocześnie części Punktów zadeklarowało, iż nadal będzie świadczyło usługi zgodnie ze standardem. Informacje nt. dostępności, zasad oraz wysokości odpłatności za ww. usługi są dostępne bezpośrednio w instytucjach realizujących ww. projekt do 31.12.2013 r.

Usługa doradcza obejmuje doradztwo i konsultacje we wszystkich aspektach zakładania działalności gospodarczej oraz 4 podstawowych obszarach działalności każdej firmy: spełnianiu wymogów formalnoprawnych, organizacji przedsiębiorstwa marketingu i finansach. Pomoże przedsiębiorcom w sprawniejszym zarządzaniu i lepszym rozwoju ich biznesu. Usługa jest adresowana do wszystkich firm, niezależnie od czasu działania, regionu czy branży.


Usługa doradcza w zakresie prawa ochrony środowiska.

Klientem może być każdy mikro, mały oraz średni przedsiębiorca.

Doradca przeprowadzi u klienta audyt środowiskowy, tj. identyfikację stopnia spełniania przez przedsiębiorcę wymogów prawnych, a następnie pomoże przy wdrożeniu działań rekomendowanych. W ramach usługi klient będzie mógł również skorzystać ze szkolenia, które podniesie umiejętność wykorzystania narzędzi pozwalających na obliczanie poziomu korzystania ze środowiska oraz obliczanie opłat za korzystanie ze środowiska.

Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis).

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/ochrona_srodowiska


Usługa doradcza w zakresie optymalizacji zarządzania finansami.

Klientem może być każdy mikro i mały przedsiębiorca.

Doradca przeprowadzi audyt zarządzania finansami w firmie oraz wskaże klientowi możliwości redukcji kosztów i osiągnięcia oszczędności związanych z prostymi i szybkimi do wdrożenia działaniami.

Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis).Koszt jednej usługi dla jednego klienta nie może być wyższy niż 10.700 zł. Usługa dofinansowana do 70% (pomoc de minimis).

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/zarzadzanie_finansami

Usługi finansowe polegające na udzieleniu pożyczek i poręczeń

Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek głównie mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom działającym na terenie obsługiwanym przez fundusz. Niektóre fundusze mogą udzielić pożyczki również osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pozyczki

Fundusze poręczeniowe udzielają poręczeń kredytów, pożyczek oraz wadiów przetargowych. Poręczenia udzielane są mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które spełniają warunki określone przez instytucję udzielającą kredytu lub pożyczki, jednak nie posiadają wystarczającego zabezpieczenia spłaty. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania w postaci kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Więcej informacji na stronie:  http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/poreczenia


Doradcze usługi pilotażowe:

PARP wciąż poszukuje nowych sposobów na wsparcie przedsiębiorców. Zanim dana usługa wejdzie na stałe do oferty Krajowego Systemu Usług, testujemy ją w kilku ośrodkach w formie pilotażu, a dzięki temu przedsiębiorcy mają okazję wypróbować nowe, ciekawe usługi, stworzone specjalnie pod potrzeby firm z sektora MSP.

Aktualne informacje dostępne są na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu

Usługa doradcza w zakresie zarządzania energetycznego

Klientem może być każdy mikro i mały przedsiębiorca.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/doradztwo_energetyczne

Usługa doradcza w zakresie marketingu i sprzedaży

Klientem może być mikro i mały przedsiębiorca działający w branży przetwórstwa rolno-spożywczego.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/marketing-dla-branzy-przetworstwa-rolno-spozywczego.

Usługa doradcza w zakresie wykorzystaniu technologii informacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Klientem może być każdy mikro i mały przedsiębiorca.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/pilotaze/technologie_informacyjne.


Enterprise Europe Network jest europejską siecią oferującą kompleksowe i bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć ta powstała na bazie dwóch uprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres, łącząc w sobie ich dorobek i zalety. W skład sieci Enterprise Europe Network wchodzi prawie 600 instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 55 krajach. W Polsce działa 30 takich ośrodków.

Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie „zawsze otwartych drzwi”, co oznacza, iż wszystkie MSP, które zwrócą się z konkretnym zapytaniem, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:

  • działania informacyjne i doradcze (z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych Unii Europejskiej),
  • organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, w tym wspieranie udziału firm z sektora MSP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i spotkaniach brokerskich,
  • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

W ramach usług oferowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network jest dostępna baza Partnership Opportunity Database, w ramach której są dostępne oferty współpracy gospodarczej oraz oferty dla przedsiębiorców poszukujących partnerów technologicznych, które umożliwią nawiązanie kontaktów w zakresie współpracy gospodarczej i technologicznej z zagranicznymi partnerami. Istnieje również możliwość zgłaszania polskich ofert współpracy. Dostęp do bazy jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie www.een.org.pl.

Chcesz zobaczyć jak działamy? Poznaj success stories naszych klientów.

Na stronie internetowej www.een.org.pl znajdują się aktualne informacje o organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network imprezach, szkoleniach i misjach handlowych. Umożliwia ona również stały dostęp do artykułów na temat prawa europejskiego oraz danych kontaktowych wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network w Polsce.

Więcej:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.