INFORMACJA DLA OPIEKUNA / KURATORA
A A A

Zgłaszanie do CEIDG informacji o ustanowieniu kurateli lub opieki.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy wpisowi do CEIDG podlega informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki.

Od 19 maja 2016 r. wskazane informacje sąd zgłasza do CEIDG za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (więcej w zakładce Informacja dla sądów).

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.