DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
A A A

Deklaracja dostępności strony Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu CEIDG.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 06.09.2021

Status dostępności

Serwis CEIDG.gov.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.:

 

Kryterium

Opis


1.1.1 Treść nietekstowa

Elementy nietekstowe w serwisie nie mają przypisanego atrybutu alt.


1.3.1 Informacje i relacje

Niedostępne dokumenty do pobrania. Pliki PDF do pobrania nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej, tytułów, tagów.


Brak etykiet w polach formularza.


Tabele służące jako szkielet strony nie mają jasno określonej roli prezentacyjnej.


W serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań.


Fragmenty treści strony będące faktycznie listami elementów nie są zdefiniowane w kodzie strony jako listy.


Błędna struktura nagłówków na podstronach.


1.3.5 Określenie prawidłowej wartości

Pola formularza nie zawierają poprawnie działającej funkcji autouzupełniania.1.4.1 Uzycie kolorów

Brak wyróżnienia wizualnego linków.


1.4.3 Kontrasty (minimalny)

Kontrast tekstu w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 4,5:1.


1.4.4 Zmiana rozmiaru tekstu

Po powiększeniu tekstu na stronie do 200% rozmiarów początkowych nie jest utrzymana widoczność całości informacji na stronie.


1.4.11 Kontrast dla treści niebędących tekstem

Kontrast kolorów w stosunku do tła nie wynosi co najmniej 3:1.


1.4.12 Odstępy w tekście

W serwisie zwiększenie odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami powoduje utratę czytelności.


1.4.13 Treści spod kursorem lub fokusa

Dodatkowe informacje pojawiające się na ekranie przysłaniają istotne elementy na stronie.


2.1.1 Klawiatura

Elementy aktywne w serwisie nie są dostępne za pomocą klawiatury i nie posiadają dostępnej alternatywy.


2.2.1 Możliwość dostosowania czasu

W serwisie występuje mechanizm automatycznie odświeżający stronę po wygaśnięciu sesji.


2.4.1 Możliwość pominięcia bloków

W serwisie nie występuje link „przejdź do treści”. 


W serwisie występuje link „pomiń łącza nawigacji” pozwalający na ominięcie menu bocznego, jednak jest on wizualnie ukryty (również podczas ustawienia na nich fokusa).


2.4.2 Tytuły stron

Tytuły podstron nie mają poprawnej struktury.


Niedostępne dokumenty do pobrania (w załączeniu). Wybrane pliki PDF do pobrania nie posiadają określonego tytułu.


2.4.4 Cel linku (w kontekście)

Występuje efekt powtarzania tych samych informacji poprzez nadmiarowe użycie tytułów linków o tej samej treści jak tekst linku.


Brak możliwości łatwego zrozumienia działania linków przez użytkowników korzystających z czytników ekranu.


Brak ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce.


Na stronie znajdują się puste linki.


2.4.5 Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

W serwisie brak aktualnej mapy strony i wyszukiwarki.


Brak zachowanej spójności układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na badanych podstronach w serwisie.


2.4.6 Nagłówki i etykiety

Na stronie występują puste nagłówki. 


Nagłówki na stronie nie są przypisane do odpowiednich elementów:.


2.4.7 Widoczny fokus

Brak widocznego fokusa.


2.5.3 Etykieta w nazwie

Wyświetlana w interfejsie etykieta nie jest zgodna z etykietą dostępną dla technologii asystujących.


3.1.1 Język strony

Strona nie posiada deklaracji języka. 


Niedostępne dokumenty do pobrania: pliki PDF do pobrania nie posiadają określonego języka.


3.2.3 Konsekwentna nawigacja

Brak zachowanej spójności układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na badanych podstronach w serwisie.


3.3.1 Identyfikacja błędu

Informacja o błędzie w formularzu nie jest dostępna (brak informacji tekstowej).


3.3.2 etykiety lub instrukcje

Format oraz charakter obowiązkowy informacji, które mają być podane w formularzu nie jest podany.


Brak etykiet w polach formularza.


4.1.1 Parsowanie

Na stronie występują błędy walidacji HTML.


4.1.3 Komunikaty o stanie

Komunikat ‘Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie” nie jest dostępny dla technologii wspomagających bez konieczności przemieszczania fokusa.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej CEIDG.gov.pl prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki Cyfrowej, e-mail: sekretariatDGC@mr.gov.pl, tel. +48 (22) 262 94 21.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres podmiotu publicznego odpowiedzialnego za prowadzenie serwisu Biznes.gov.pl: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii usytuowane jest od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwa rozwierne i jedne automatyczne rozsuwane). Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Wspólnej.

Wejścia od strony pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe). Przed budynkiem od strony pl. Trzech Krzyży znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Żurawiej. Na dziedzińcu wewnętrznym ulokowano dodatkowe podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku.

Kabiny windowe wyposażone są w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy.

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.