MIGRACJA DANYCH Z SAGED
A A A

Komunikat o wyłączeniu migracji wpisów SAGED-CEIDG

Uprzejmie informujemy, że z dniem 9 sierpnia 2013 r. o godz. 12:00 zostanie wyłączona możliwość migrowania z SAGED do CEIDG zaległych wpisów, tj. takich, których gmina nie przekazała Ministrowi Gospodarki w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2011 roku).

Jednocześnie w CEIDG zostaje uruchomiona nowa funkcjonalność umożliwiająca wprowadzanie  takich wpisów za pomocą tzw. formularza uzupełniającego.

Powyższe  zmiany zostaną wykonane zgodnie z poniższym harmonogramem:

LP

Termin

Zdarzenie/Czynność

1

6 sierpnia 2013 r.

Końcowy termin przyjmowania i obsługi dotychczasowych wniosków migracyjnych (niezależnie od daty wysłania).

2

9 sierpnia 2013 r., godz. 12:00

W CEIDG zostanie zablokowana możliwość przyjmowania wpisów z SAGED (w aplikacji SAGED funkcja uruchamiania migracji zostanie też wyłączona). 


W CEIDG zostanie uaktywniony formularz umożliwiający poszczególnym użytkownikom z gmin wprowadzanie zaległych wpisów.

 

Jeśli mają Państwo jeszcze w SAGED wpisy (zwłaszcza w większej liczbie), które nie zostały przeniesione do CEIDG, to prosimy o pilne zgłoszenie wniosku o uruchomienie migracji. Przed zmigrowaniem koniecznie należy sprawdzić poprawność tych wpisów.


W załączeniu:

Wniosek o umożliwienie wprowadzenia zaległych wpisów do CEIDG (wersja z dnia 2018-06-18).

Instrukcja przenoszenia zaległych wpisów z gminnej ewidencji działalności gospodarczej (EDG) do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 

Departament Gospodarki Elektronicznej

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

 


DOTYCHCZASOWE ZASADY MIGRACJI (UCHYLONE)

Zakończono przenoszenie danych przedsiębiorców z ewidencji gminnych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki Państwa pracy do centralnej ewidencji przeniesiono ponad 1 600 000 wpisów poprawnie zweryfikowanych w innych rejestrach państwowych. Zespół CEIDG serdecznie dziękuje Państwu za pracę włożoną w uporządkowanie i uzupełnienie brakujących danych w Waszych ewidencjach.

W dniu 23.12.2011 miała miejsce aktualizacja systemu. Informacja o zmianach w systemie wprowadzonych przez aktualizację znajduje się tutaj.

Data urodzenia przedsiębiorcy należy do katalogu danych przechowywanych we wpisie przedsiębiorcy (Art. 25 ust. 1 UoSDG). Dane z tej grupy nie mogą być dowolnie podawane, muszą pochodzić z wpisu. Wprowadzona do systemu zmiana porządkuje ten stan rzeczy i wprowadza wymóg zapisania poprawnych danych we wpisie. Zatem, jeżeli we wpisie pochodzącym z SAGED nie ma poprawnej daty urodzenia, należy ją uzupełnić składając wniosek o zmianę z równoczesnym zawieszeniem/wznowieniem/zaprzestaniem działalności.

Reasumując, w przypadku wpisów nie zawierających daty urodzenia przedsiębiorcy należy składać:

  • zamiast wniosku o zawieszenie - wniosek o zmianę z równoczesnym zawieszeniem
  • zamiast wniosku o wznowienie - wniosek o zmianę z równoczesnym wznowieniem
  • zamiast wniosku o wykreślenie - wniosek o zmianę z równoczesnym wykreśleniem

Po przetworzeniu wniosku, data urodzenia przedsiębiorcy zostanie zapisana we wpisie i każdy następny wniosek będzie zawierał poprawnie wypełnioną datę.

Harmonogram migracji danych z SAGED do CEIDG z dnia 12.01.2012

 (pobierz plik .pdf)

Instrukcja dotycząca migracji danych z SAGED do CEIDG z dnia 23.12.2011

 (pobierz plik .pdf)


Od dnia 9 grudnia 2011 r. w aplikacji SAGED podczas przekazywania wpisów z SAGED do CEIDG:

  • uzupełniane są brakujące numery NIP. Podstawą do ewentualnego uzupełnienia NIP jest pozytywna weryfikacja numeru PESEL w rejestrze MF;
  • nie jest wymagany numer PESEL w przypadku obywateli zagranicznych (tj. gdy pole „Obywatelstwo” zawiera 2-literowy kod inny niż „PL”).


Załączony skoroszyt excelowy zawiera zestawienie komunikatów o błędach powstających w wyniku walidacji danych, dokonywanej podczas importowania wpisów z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu SAGED.

(pobierz plik .xls)

Schema wykonania pliku .xml dla importu wpisów z aplikacji gminnej do SAGED.

(pobierz plik .xsd)

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.