REJESTR PESEL
A A A

Jeśli podczas składania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystąpił problem z weryfikacją wniosku z powodu błędnie podanych danych identyfikacyjnych, to poza sprawdzeniem, czy numer PESEL został prawidłowo wpisany, należy sprawdzić także poprawność wpisania na wniosku CEIDG-1 imienia i nazwiska osoby rejestrującej działalność gospodarczą.

Jeżeli powyższe dane zostały wpisane prawidłowo, może to oznaczać, że wystąpiła niezgodność tych danych w rejestrze PESEL.

W celu weryfikacji zgodności danych w rejestrze PESEL należy udać się do urzędu stanu cywilnego właściwego do sporządzenia aktu urodzenia lub urzędu miasta/gminy, który jest właściwy do składania wniosków o nadanie numeru PESEL.

Każda osoba może również uzyskać bezpłatny i stały wgląd on-line do swoich danych za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl (zakładka Dokumenty i dane osobowe/Sprawdź swoje dane w rejestrze PESEL (on-line)). Korzystanie z tej usługi wymaga uprzedniego potwierdzenia tożsamości, za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel1

Uwaga! Powyższa informacja odnosi się tylko i wyłącznie do składania nowych wniosków CEIDG-1 o wpis. Powyższa procedura nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca chciałby sprawdzić, czy w istniejącym wpisie posiada numer PESEL. W tym celu niezbędne jest udanie się do dowolnego urzędu miasta/gminy.

Przypominamy że wszyscy przedsiębiorcy, którzy złożyli działalność gospodarczą po 1 stycznia 2012 r. lub założyli działalność przed tą datą, ale od 2012 r. dokonywali jakichkolwiek zmian we wpisie (zmiana adresu, kodu PKD itp.), na pewno posiadają numer PESEL w systemie.

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.