REJESTR PESEL
A A A

Jeśli podczas rejestracji działalności gospodarczej wystąpił problem z weryfikacją wniosku z powodu błędnie podanego numeru PESEL, to poza sprawdzeniem numeru PESEL, należy sprawdzić także poprawność wpisania na wniosku CEIDG-1 Imienia i Nazwiska osoby rejestrującej działalność gospodarczą.

Zgodność tych danych z rejestrem PESEL można sprawdzić w Wydziale Ewidencji Ludności  urzędu gminy lub
Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
Wydziale Udostępniania Informacji
ul. Smyczkowa 10,
02-678 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem (022) 60 17 901 - jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub podmiot zagraniczny.

Adres email: wud@cpd.msw.gov.pl

Więcej informacji na stronie MSWiA

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.