Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INFOBROKERING SEBASTIAN STENCEL

Dane podstawowe

Imię SEBASTIAN
Nazwisko STENCEL
Numer NIP 5891617608
Numer REGON 220191136
Firma przedsiębiorcy INFOBROKERING SEBASTIAN STENCEL

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności WAŁY PIASTOWSKIE 1 lok. 1211, 80-855 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. POMORSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności -
Adres do doręczeń WAŁY PIASTOWSKIE 1 lok. 1211, 80-855 Gdańsk, powiat Gdańsk, woj. POMORSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2006-03-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 63.11.Z, 62.01.Z, 62.03.Z, 63.12.Z, 70.21.Z, 70.22.Z, 74.90.Z, 85.60.Z
Małżeńska wspólność majątkowa -
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej -
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy Paweł Łapacz
Numer NIP 8261468605
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw Polska
Adres pełnomocnika -
Adres do doręczeń Garwolin -, 08-400 Garwolin, skr. poczt. nr 44, powiat garwoliński, woj. MAZOWIECKIE
Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -
Zakres pełnomocnictwa -
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
  • wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej
  • wniosek o wykreślenie wpisu w CEIDG
  • prowadzenie spraw za pośrednictwem punktu kontaktowego
   
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.