Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SKASSA.PL ROBERT SKASSA

Dane podstawowe

Imię ROBERT
Nazwisko SKASSA
Numer NIP 9462194575
Numer REGON 060044255
Firma przedsiębiorcy SKASSA.PL ROBERT SKASSA

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin, powiat Lublin, woj. LUBELSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności ul. Lucjana Rydla 57 lok. 19, 30-087 Kraków, Polska, powiat Kraków, woj. małopolskie
al. marsz. Józefa Piłsudskiego 2A, 05-270 Marki, Polska, powiat wołomiński, woj. mazowieckie
ul. Aleksandra Ostrowskiego 30 lok. 125, 53-238 Wrocław, Polska, powiat Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
Adres do doręczeń ul. Poligonowa 98B, 20-817 Lublin, powiat Lublin, woj. LUBELSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2005-08-01
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
46.13.ZDziałalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 46.13.Z, 41.10.Z, 41.20.Z, 43.21.Z, 43.22.Z, 43.29.Z, 43.31.Z, 43.32.Z, 43.33.Z, 43.34.Z, 43.39.Z, 43.91.Z, 43.99.Z, 46.43.Z, 46.49.Z, 47.41.Z, 47.52.Z, 47.59.Z, 47.91.Z, 58.29.Z, 62.01.Z, 62.09.Z, 85.59.B
Małżeńska wspólność majątkowa -
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej -
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

Pełnomocnik przedsiębiorcy Tomasz Krawiec
Numer NIP 9461305239
Pełnomocnik posiada obywatelstwa państw Polska
Adres pełnomocnika -
Adres do doręczeń -
Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -
Zakres pełnomocnictwa -
Czynności objęte pełnomocnictwem w zakresie CEIDG
  • zmiana wpisu
   
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.