Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

TELEWIZJA WARSZAWA WROCŁAWEK DANIEL

Dane podstawowe

Imię Daniel
Nazwisko Wrocławek
Numer NIP 6321702128
Numer REGON 140880001
Firma przedsiębiorcy TELEWIZJA WARSZAWA WROCŁAWEK DANIEL

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej danielwroclawek@telewizjawarszawa.tv
Adres strony internetowej www.telewizjawarszawa.tv

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności al. "Solidarności" 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności -
Adres do doręczeń al. "Solidarności" 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2007-03-05
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności 2012-10-12
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
60.20.ZNadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 60.20.Z, 56.10.A, 56.21.Z, 56.30.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 73.12.A, 74.20.Z, 82.30.Z, 85.59.B, 90.01.Z, 96.02.Z, 96.09.Z
Małżeńska wspólność majątkowa -
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej -
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.