Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WHC Andrzej Wajda

Dane podstawowe

Imię Andrzej
Nazwisko Wajda
Numer NIP 5170028460
Numer REGON 180787581
Firma przedsiębiorcy WHC Andrzej Wajda

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej hotele@wajda.in
Adres strony internetowej http://wajda.in

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności Obrońców Poczty Gdańskiej 32 lok. 28, 35-509 Rzeszów, powiat Rzeszów, woj. podkarpackie
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności -
Adres do doręczeń Obrońców Poczty Gdańskiej 32 lok. 28, 35-509 Rzeszów, powiat Rzeszów, woj. podkarpackie
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw Polska

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2011-12-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 70.22.Z, 70.21.Z, 73.11.Z, 73.20.Z, 74.30.Z, 78.10.Z, 78.30.Z, 79.90.C, 82.11.Z, 82.30.Z, 85.59.B, 85.60.Z
Małżeńska wspólność majątkowa tak
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.

Wydruk bez danych niejawnych
Wydruk z danymi niejawnymi

Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.