Z powodu braku aktywności zostaniesz przeniesiony z bieżącej strony za  sekund. Kliknij tu, aby pozostać na stronie..

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

GURKEN MEDIA ARKADIUSZ OGÓREK

Dane podstawowe

Imię ARKADIUSZ
Nazwisko OGÓREK
Numer NIP 6612133445
Numer REGON 260243600
Firma przedsiębiorcy GURKEN MEDIA ARKADIUSZ OGÓREK

Dane kontaktowe

Adres poczty elektronicznej -
Adres strony internetowej -

Dane adresowe

Adres głównego miejsca wykonywania działalności MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adresy dodatkowych miejsc wykonywania działalności MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, Polska, powiat OSTROWIECKI, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Adres do doręczeń MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 18, 27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, powiat OSTROWIECKI, woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE
Przedsiębiorca posiada obywatelstwa państw -

Dane dodatkowe

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej 2008-08-06
Data zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności -
Data wznowienia wykonywania indywidualnej działalności -
Data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej -
Data wykreślenia wpisu z rejestru -
Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD)
47.91.ZSprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
Wykonywana działalność gospodarcza (kody PKD) 47.91.Z,
Małżeńska wspólność majątkowa -
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej -
Status indywidualnej działalności gospodarczej Aktywny

Spółki cywilne, których wspólnikiem jest przedsiębiorca

brak wpisów

Zakazy

brak wpisów

Informacje dotyczące upadłości / postępowania naprawczego

brak wpisów

Pełnomocnicy przedsiębiorcy

brak wpisów
Do CEIDG można wpisać tylko pełnomocników już ustanowionych zgodnie z odrębnymi przepisami (np. Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego i inne) oraz w formie przewidzianej tymi przepisami. Samo wskazanie pełnomocnika w CEIDG nie jest równoznaczne z jego ustanowieniem. Pełnomocnictwo wymaga stosownej formy pisemnej, którą może okazać się pełnomocnik. Pełnomocnictwo w CEIDG nie ma zastosowania w sprawach prowadzonych na podstawie Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej.

W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl) WPIS DO CEIDG JEST WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 33 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Domniemywa się, że dane wpisane do CEIDG są prawdziwe. Jeżeli do CEIDG wpisano dane niezgodnie z wnioskiem lub bez tego wniosku, osoba wpisana do CEIDG nie może zasłaniać się wobec osoby trzeciej, działającej w dobrej wierze, zarzutem, że dane te nie są prawdziwe, jeżeli po powzięciu informacji o tym wpisie zaniedbała wystąpić niezwłocznie z wnioskiem o sprostowanie, uzupełnienie lub wykreślenie wpisu.

Niniejszy wydruk jest zgodny z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. i ma moc zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP. Art. 38 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG.


Wybierz wzór, na podstawie którego wygeneorwane zostanie wezwanie.