Uwaga

Istnieje możliwość złożenia wniosku bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego i rejestracji w systemie. Wówczas w ciągu 7 dni od złożenia wniosku należy udać się do Urzędu Gminy w celu potwierdzenia tożsamości.

Przejdź do składania wniosku
Uwaga

Jeżeli chcesz złożyć wniosek elektronicznie, musisz posiadać podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym lub profil zaufany ePUAP i zarejestrować się w systemie CEIDG.

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.