REJESTRACJA PŁATNIKA VAT - FORMULARZ VAT-R
A A A

REJESTRACJA PŁATNIKA VAT - FORMULARZ VAT-R

Zachęcamy również do skorzystania z portalu e-deklaracje.gov.pl Ministerstwa Finansów, na którym można złożyć deklaracje zarówno wymagające podpisu elektronicznego jak i nie wymagające.

Gdy przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT powinien we właściwym Urzędzie Skarbowym złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.

Od 1 stycznia 2012 roku do wniosku o wpis oraz zmianę wpisu w CEIDG przedsiębiorca może dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne, o którym mowa w przepisach o podatku od towarów i usług (formularz VAT-R).
W związku z wydanym przez Ministra Finansów rozporządzeniem w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, formularz VAT-R mogą dołączyć jedynie przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym
za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Obowiązek uzyskiwania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego został zniesiony. Przedsiębiorca może wystąpić z wnioskiem o wydanie potwierdzenia rejestracji i w takim przypadku jest zobowiązany wnieść opłatę skarbową w wysokości 170 zł.

Jaki adres na fakturach?

Na fakturze co do zasady powinien być podawany adres siedziby działalności gospodarczej podatnika w rozumieniu ustawy o VAT, a więc w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres zamieszkania. Jeżeli jednak podatnik taki nie prowadzi firmy pod adresem zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności, należy podawać adres tego głównego miejsca prowadzenia firmy wpisanego do CEIDG - uznał Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia 05.06.2014 r. nr PT8/033/36/274/WCH/14/RD52006.
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1&i_smpp_s_dok_nr_sek=392186&i_smpp_s_strona=1&i_smpp_s_pozycja=1&i_smpp_s_stron=1

Zobacz również:

Pełnomocnik przedsiębiorcy może złożyć wniosek CEIDG-1 również przez Internet

Podatki. Podstawowe zagadnienia i przydatne linki

Poradnik przedsiębiorcy - Rejestracja jako płatnik podatku VAT

Zmiany w ustawie o VAT obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.