DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W UE
A A A

Szczegółowe informacje dotyczące podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej zagranicą oraz wykonywania za granicą usług dostępne są w odnośnik serwisie informacyjnym Wydziałów Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP.

Twoja Europa (Your Europe)

Jeżeli chcesz dowiedzieć się:

Twoja Europa

  • jak założyć, zawiesić  lub zakończyć działalność w innym kraju UE?;
  • jak rozwinąć swoją działalność na rynku unijnym?;
  • jak spełnić wymogi dotyczące ochrony środowiska, norm społecznych i zrównoważonego rozwoju?

 

Portal internetowy Twoja Europa

zawiera odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące prowadzenia firmy na obszarze Unii Europejskiej. Portal Twoja Europa zawiera praktyczne informacje dla obywateli i przedsiębiorstw na temat ich praw i szans w UE. Portal koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach transgranicznych dotyczących np. obywateli europejskich chcących pracować lub studiować w innym państwie UE lub przedsiębiorstw europejskich zamierzających przenieść się do innego kraju UE lub otworzyć nowy oddział w innym kraju UE.


Enterprise Europe Network jest europejską siecią oferującą kompleksowe i bezpłatne usługi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Sieć ta powstała na bazie dwóch uprzednio działających na rzecz sektora MSP sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres, łącząc w sobie ich dorobek i zalety. W skład sieci Enterprise Europe Network wchodzi prawie 600 instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości w ponad 55 krajach. W Polsce działa 30 takich ośrodków.

Działalność ośrodków sieci opiera się na zasadzie „zawsze otwartych drzwi”, co oznacza, iż wszystkie MSP, które zwrócą się z konkretnym zapytaniem, otrzymają niezbędne informacje i dostęp do zindywidualizowanych usług dostosowanych do ich potrzeb.

Ośrodki Enterprise Europe Network świadczą mikro-, małym- i średnim przedsiębiorcom następujące usługi:

  • działania informacyjne i doradcze (z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych Unii Europejskiej),
  • organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów dla przedsiębiorców,
  • pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych, w tym wspieranie udziału firm z sektora MSP w targach kooperacyjnych, misjach handlowych i spotkaniach brokerskich,
  • usługi z zakresu transferu technologii, w tym audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych oraz kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi.

W ramach usług oferowanych przez ośrodki Enterprise Europe Network jest dostępna baza Partnership Opportunity Database, w ramach której są dostępne oferty współpracy gospodarczej oraz oferty dla przedsiębiorców poszukujących partnerów technologicznych, które umożliwią nawiązanie kontaktów w zakresie współpracy gospodarczej i technologicznej z zagranicznymi partnerami. Istnieje również możliwość zgłaszania polskich ofert współpracy. Dostęp do bazy jest nieodpłatny. Więcej informacji na stronie www.een.org.pl.

Chcesz zobaczyć jak działamy? Poznaj success stories naszych klientów.

Na stronie internetowej www.een.org.pl znajdują się aktualne informacje o organizowanych przez ośrodki sieci Enterprise Europe Network imprezach, szkoleniach i misjach handlowych. Umożliwia ona również stały dostęp do artykułów na temat prawa europejskiego oraz danych kontaktowych wszystkich ośrodków Enterprise Europe Network w Polsce.

Więcej:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.