JAK ZAREJESTROWAĆ DZIAŁALNOŚĆ, JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ, OTWARCIE FIRMY
A A A

Działalność gospodarczą możesz założyć online z użyciem bankowości internetowej, profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Uwaga: Jeżeli chcesz złożyć wniosek o zmianę, zawieszenie lub wznowienie działalności niezbędny jest nr NIP.

Podpisz wniosek CEIDG bankowością internetową lub profilem zaufanym (eGO)

Profil Zaufany jest bezpłatnym narzędziem potwierdzającym tożsamość obywatela w elektronicznej administracji. Profil Zaufany można też aktywować bankowością internetową.

Jak założyć Profil Zaufany?

  1. Wejdź na stronę Profilu Zaufanego
  2. Zarejestruj się i załóż konto.
  3. Wypełnij formularz, aby złożyć wniosek i potwierdź swoją tożsamość.
  4. Tożsamość możesz potwierdzić, wykorzystując identyfikację online z twojego banku.
  5. Tożsamość możesz potwierdzić również w wybranym urzędzie w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Podpisz wniosek CEIDG podpisem elektronicznym

Podpis elektroniczny jest usługą komercyjną. Kupujący zawiera z kwalifikowanym podmiotem umowę subskrybencką, której warunki określa polityka certyfikacji lub kodeks postępowania certyfikacyjnego. Podpis elektroniczny można wykorzystywać szerzej w działalności gospodarczej np. do podpisywania umów i faktur. Zakup podpisu elektronicznego na potrzeby działalności gospodarczej może być zakwalifikowany, jako koszt uzyskania przychodu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Jak kupić podpis elektroniczny

Listę dostawców znajdziesz na stronie NCCert

Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.