REJESTR PESEL
A A A

Jeśli podczas rejestracji działalności gospodarczej wystąpił problem z weryfikacją wniosku z powodu błędnie podanego numeru PESEL, to poza sprawdzeniem numeru PESEL, należy sprawdzić także poprawność wpisania na wniosku CEIDG-1 Imienia i Nazwiska osoby rejestrującej działalność gospodarczą.

Zgodność tych danych z rejestrem PESEL można sprawdzić w Wydziale Ewidencji Ludności  urzędu gminy lub w Departamencie Spraw Obywatelskich MSW:

Centrum Personalizacji Dokumentów MSW
Wydziale Udostępniania Informacji
ul. Pawińskiego 17/21
02-106 Warszawa

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów:

22 60 28 394 - jeżeli wnioskodawca jest kancelaria prawna
22 60 28 429 - jeżeli wnioskodawcą jest podmiot uprawniony do otrzymywania danych nieodpłatnie
22 60 28 800 - jeżeli wnioskodawcą jest spółka
22 60 28 801 - jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna lub podmiot zagraniczny
22 60 28 802 - jeżeli wnioskodawcą jest bank
22 60 28 113 - jeżeli wnioskodawcą jest przedsiębiorstwo energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, wodociągowe lub firma ubezpieczeniowa

Adres email: wud@cpd.msw.gov.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2010 r., (Dz. U. nr 257 poz. 1742) w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL:
- organ gminy po wprowadzeniu danych do gminnego zbioru meldunkowego przekazuje wojewodzie dane w terminie do 2 dni roboczych;
- wojewoda przekazuje ministrowi informację o wprowadzonych zmianach w wojewódzkim zbiorze meldunkowym w terminie do 2 dni roboczych.

Zatem w przypadku wystąpienia zmian w danych ewidencyjnych przedsiębiorcy, odpowiednia zmiana widoczna będzie w rejestrze PESEL dopiero po upływie podanych wyżej terminów.

Więcej informacji na stronie MSW

Portal nadzorowany jest przez Ministra Rozwoju
Portal współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.